γ‹γ«πŸ¦€ is a user on mimumedon.com. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γ‹γ«πŸ¦€ @MORI
Follow

今ζ—₯は13ζ—₯γ§ι‡‘ζ›œζ—₯γ γ‹γ‚‰γƒγƒ¬γ‚ΌγƒŠγ‘γ‚ƒγ‚“γ¨γ‚Έγ‚§γ‚€γ‚½γƒ³θ¦‹γ‚ˆγ†γͺ

Β· Amaroq Β· 0 Β· 0