γΏγ‚„γ“πŸ’Žγ‚¬γƒγƒ£η¦ε€±ζ•— is a user on mimumedon.com. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γΏγ‚„γ“πŸ’Žγ‚¬γƒγƒ£η¦ε€±ζ•— @Miyaco

フェニックスからγͺんかζ³₯γ—γŸθ¦šγˆγ‚γ‚‹γ‚“γ γ‘γ©θ¨˜ζ†Άι•γ„γ‹γͺ

Β· Web Β· 0 Β· 0