γ―γ‚€γ‚‰γ³πŸ€ is a user on mimumedon.com. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γ―γ‚€γ‚‰γ³πŸ€ @hamurabi

γ‚¦γ‚£γƒγ‚Ώγƒ»γ‚Ήγ‚±γƒΌγƒˆγ¨γ‚«γ‚ͺル・クむンシー・η₯žζ₯½γ£γ¦θ»θ‰¦η”±ζ₯γ γ£γŸγ‚“γ γͺと気γ₯く2017εΉ΄

Β· Web Β· 0 Β· 0