γ‚†γ†γπŸ”°γΎγ‚‚γ‚‹πŸ€ is a user on mimumedon.com. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γ‚†γ†γπŸ”°γΎγ‚‚γ‚‹πŸ€ @mega_mari

γ‚’γƒ©γ‚΅γƒΌγ§γ™γ‚ˆβ€¦β€¦γ†γ‚“β€¦β€¦