η― ζ‘πŸ’©γ‚¬γƒγƒ£η¦ is a user on mimumedon.com. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse.
η― ζ‘πŸ’©γ‚¬γƒγƒ£η¦ @uhh_grr

γΈγˆβ€¦γƒ›γ•γ‚“γ“γ“γͺんだあ…