γ‚„γ‚ˆγ—πŸΉ is a user on mimumedon.com. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse.
γ‚„γ‚ˆγ—πŸΉ @yayosi

俺が2000γ€γƒ›γ•γ‚“γŒ6000で一人頭4000だγͺ。

Β· Web Β· 0 Β· 0